Banner
  logo

  กฏกติกาการลงโทษ Fifa Online 4  1. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เล่นคนอื่นภายในเกม


  1.1 การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เล่นคนอื่น จากการกระทำที่หยาบคายและคำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังในการเล่นเกมฟีฟ่า4 โดยผู้เล่นจะต้องไม่สนับสนุนหรือยั่วยุให้มีการกระทำอันเป็นการสร้างความเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติ หรือใช้ภาษาหรือคำพูดที่เป็นการลามก หยาบคาย เป็นการคุกคาม ดูหมิ่น ดูถูก ใส่ร้าย หมิ่นประมาทหรือสร้างความน่ารังเกียจโดยประการอื่นใด

  1.2 ผู้เล่นจะต้องไม่กระทำการใดหรือแสดงพฤติกรรมใดต่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม อันเป็นการดูถูก เหยียดหยาม เยาะเย้ย หรือทำให้เกิดความแตกแยก บทลงโทษ ระงับการใช้งานบัญชีการเล่นเกมฟีฟ่า4เป็นระยะเวลา 30 วันถึงถาวร แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พัฒนาเกมฟีฟ่า4และทีมงานของการีนา

  2. การขโมย แอบอ้าง หรือ ปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นเกมคนอื่น


  2.1 ผู้เล่นได้ทำการ Hack บัญชีเกมฟีฟ่า4หรือทำการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นคนอื่น

  2.2 ผู้เล่นได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเกมฟีฟ่า4 ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

  2.3 ผู้เล่นใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นเพื่อทำการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

  2.4 ผู้เล่นได้ทำการแอบอ้างว่าตัวเองเป็นทีมงานของการีนา บทลงโทษ ระงับการใช้งานบัญชีถาวร

  3. การกระทำของผู้เล่นที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบเศรษฐกิจภายในเกมฟีฟ่า4


  3.1 ผู้เล่นมีเจตนาในการสร้างภาวะการซื้อขายนักเตะที่ผิดปกติของตลาดซื้อ-ขายภายในเกม (Transfer Market) เช่น การปั่นราคานักเตะให้มีราคาสูงเกินความเป็นจริง

  3.2 ทำการปั้มหน่วยเงินภายในเกมฟีฟ่า4 (BP) โดยเจตนาโอนย้ายนักเตะระหว่างบัญชีเกม Fifa Online 4ของตนเอง หรือระหว่างบัญชีของตนเองและผู้เล่นเกมรายอื่น

  3.3 การกระทำใดๆ ที่ผิดปกติโดยความตั้งใจหรือเจตนาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในเกมฟีฟ่า4 ที่ผู้พัฒนาและทีมงานเกมฟีฟ่า4ตรวจสอบพบถึงการกระความทำผิดดังกล่าว

  3.4 การสร้างไอดีผู้ใช้งาน (ปั้มจำนวนไอดีจำนวนมากๆ) โดยผู้เล่นมีเจตนาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในเกม เช่น ราคานักเตะ หน่วยเงินภายในเกม (BP)

  หมายเหตุ: ผู้พัฒนาและทีมงานเกมฟีฟ่า4มีระบบตรวจสอบพฤติกรรมผิดปกติของผู้เล่นที่เกิดขึ้นในตลาดซื้อขาย และสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการกระทำผิดที่กล่าวมาข้างต้น ฯลฯ

  บทลงโทษ: ระงับการใช้งานบัญชีเกมฟีฟ่า4เป็นระยะเวลา 90 วันถึงถาวร แล้วแต่กรณี การกระทำความผิด โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พัฒนาและทีมงานของเกม Fifa Online 4

  4. การอาศัยบัค (Bug) ช่องโหว่ หรือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับตัวเกมฟีฟ่า4 เพื่อแสวงหาผลประโยชน์


  4.1 ผู้เล่นเกมฟีฟ่า4มีการใช้ช่องว่างของเกมที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทการีน่า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

  4.2 ผู้เล่นเกมฟีฟ่า4 มีการใช้โปรแกรมช่วยเหลือต่างๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทการีน่า เช่น การใช้โปรแกรมแฮ็ก โปรแกรมเล่นอัตโนมัติ โปรแกรมสคริปต์หรือมาโคร

  4.3 ผู้เล่นเกมฟีฟ่า4 ได้การกระทำใดๆ โดยการกระทำดังกล่าวได้ส่งผลให้ผู้เล่นคืนอื่นได้เปรียบผู้เล่นอื่นในทางมิชอบ เช่น อาศัยบัคหรือเทคนิคบางอย่างจากตัวเกมฟีฟ่า4 โดยเอื้อให้เกิดประโยชน์เกินค่าที่ตัวเกมปกติกำหนดไว้

  บทลงโทษ: ระงับการใช้งานบัญชีเกมฟีฟ่า4ของผู้เ่ล่น เป็นระยะเวลา 90 วันถึงถาวร แล้วแต่กรณี ความผิดที่กระทำ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พัฒนาและทีมงานของบริษัทการีนา

  5. การทำ Elo Boosting (เพิ่มคะแนนประเภทเกมฟีฟ่า4 สำหรับจัดอันดับ)


  5.1 ผู้เล่นได้มีการรับจ้าง มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการรับจ้างปั้ม Ranking ของเกม Fifa Online 4 เช่น ทำการเล่นบัญชีของผู้เล่นคนอื่นในการเพิ่มคะแนนประเภทจัดอันดับ Ranking เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือสิทธิ์ประโยชน์อื่นๆ

  5.2 จงใจยอมแพ้หรือแลกอัตราการชนะ อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนนในเกมจัดอันดับ Fifa Online 4 ของตนเองหรือผู้เล่นคนอื่น

  5.3 การกระทำเพิ่มคะแนนประเภทเกมจัดอันดับ (Ranking) (Elo Boosting) ในรูปแบบอื่นๆ โดยมีเจตนาที่อาจส่งผลกระทบต่อคะแนนในเกมฟีฟ่า4 จัดอันดับของตนเองหรือผู้อื่นได้

  บทลงโทษ: ตัดสิทธิ์ผู้เล่นที่กระทำการ Elo Boosting จากการแข่งขันในอนาคตเป็นระยะ 90 วัน หรือ ถาวร แล้วแต่กรณี การกระทำความผิด โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พัฒนาและทีมงานของบริษัทการีนา

  6. การเจตนาทุจริตในการแข่งขันเกมฟีฟ่า4 (eSports)


  6.1 การสวมสิทธิ์หรือสวมรอยในการแข่งขันเกม Fifa Online 4

  6.2 การว่าจ้าง รับสินบน หรือจงใจยอมแพ้ เพื่อบิดเบือนผลการแข่งขันเกมฟีฟ่า4

  6.3 การกระทำอันเป็นการทุจริตของผู้เล่นเกมฟีฟ่า4 เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสมัครการแข่งขันเกมในแต่ละรายการ เช่น ปั้มแรงค์ แลกอัตราการชนะ จงใจยอมแพ้ หรือ เล่นบัญชีของผู้เข้าแข่งขันคนอื่น เพื่อเพิ่มคะแนนประเภทเกมจัดอันดับของเกมฟีฟ่า4

  6.4 กระทำการใดๆ ของผู้เ่ลนเกมฟีฟ่า4 อันเป็นการส่อเจตนาทุจริตโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบของการแข่งขันเกมในแต่ละรายการ

  6.5 การกระทำใดๆ ของผู้เล่นเกม Fifa4 โดย,uเจตนาที่ส่งผลให้ได้เปรียบผู้แข่งขันคนอื่นในทางมิชอบ

  บทลงโทษ: ปรับแพ้ทีมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจากการแข่งขันเกมฟีฟ่า4ในรายการนั้นๆ ตัดสิทธิ์บุคคลและบัญชีที่เกมฟีฟ่า4 ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดจากการแข่งขันในอนาคตเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ ถาวร แล้วแต่กรณี ความผิดที่ได้กระทำ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พัฒนาและทีมงานของบริษัทการีนา