Banner
  logo

  แก้ไขปัญหา Error has stopped working ของเกมฟีฟ่า4  สำหรับปัญหาการเล่นเกมฟีฟ่า4 แล้วเกิดปัญหา has stopped working เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ไฟล์ตัวเกมเสีย หรือ Software , Hardware ทำงานผิดปกติหรือไม่รองรับกับระบบการเล่นเกมฟีฟ่า4
  - แนะนำให้คุณทำการซ่อมแซมไฟล์เกมฟีฟ่า4 จากโปรแกรม Garena
  - ทำการสแกนไวรัสก่อน ให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ติดไวรัส
  - ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual C++
  - ปิดหรือถอดถอนโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งาน (เนื่องจากหากเครื่องทำงานหนักจนไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้)

  *หากคุณทำการแก้ไขทั้งหมดแล้ว แต่ยังพบปัญหาดังกล่าวอยู่ อาจเกิดจากไฟล์ที่สำคัญของเกมฟีฟ่า4เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือ เกิดจาก Software , Hardware ไม่รองรับกับระบบการเล่นเกมฟีฟ่า4 แนะนำให้คุณทำการถอดถอนตัวเกมปัจจุบันออก แล้วทำการดาวน์โหลดใหม่ผ่านทางโปรแกรม Garena และ อัปเดตไดร์เวอร์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ