Banner
  logo

  วิธีเปลี่ยนเบอร์เสื้อในเกมฟีฟ่า4


  1. ให้คลิกที่เมนู "จัดการทีม"


  2. คลิกเลือก เมนู "เบอร์เสื้อ"


  3. เลือกนักเตะที่คุณต้องการเปลี่ยนเบอร์เสื้อทางด้านซ้าย หลังจากนั้นให้เลือกเบอร์เสื้อใหม่ที่ต้องการทางด้านขวา


  4. คุณได้ทำการเปลี่ยนเสื้อนักเตะเสร็จเรียบร้อย ตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง