Banner
    logo

    วิธีปรับความยากของ AI สำหรับเล่นเกมฟีฟ่า4


    วิธีปรับระดับความยากของเกมฟีฟ่า4 เข้าข้อมูลลีก >> เลือกตรงความยากปัจจุบัน เลือก >> เปลี่ยน ให้คลิกขึ้นมาแล้วจะสามารถเลือกปรับระดับความยากได้